Missie/ -visie

Er wordt meestal voor huisvesting gezorgd. Dit situeert zich in Menen en kan zowel in groep als individueel worden aangeboden.

Eigen Woonst is een samenwerkingsverband tussen C.G.G. Mandel en Leie en vzw CIGB en maakt deel uit van een ruim zorgverleningsnetwerk in de regio. Met alle actoren uit dit netwerk pogen wij een optimaal antwoord te bieden op zorgvragen van de doelgroep.

Eigen Woonst profileert zich als een laagdrempelige instelling, waar velen een kans krijgen.

We voorzien in een continue en integrale begeleiding op alle levensdomeinen: psychische en fysische gezondheid, relaties, wonen, werk, daginvulling, budgettering, vrije tijd,...

De rehabiliterende benadering is de kerngedachte binnen de begeleiding, die geënt is op de behoeften en wensen van de bewoner.

We focussen ons op de restcapaciteiten van de bewoner zonder daarbij beperkingen/handicaps uit het oog te verliezen. We pogen de gulden middenweg te bewandelen voor wat betreft hun eigen normen en de in de maatschappij heersende normen. We proberen onze credibiliteit enigszins te bewaren door alert en preventief op te treden.

We bewegen ons flexibel op het continuüm van afstand en nabijheid, waarbij we betrachten de zelfstandigheid van de bewoner zo maximaal mogelijk te houden.

We hebben een bemiddelende en stimulerende opdracht gericht op het leren ontvangen en geven tussen de bewoner en zijn context.

Dit alles is een dynamisch proces waarbij we de bewoner  begeleiden in een warm menselijke ontmoeting. We vertrekken vanuit een niet-alwetende positie waarbij een integratie tussen weten en beminnen op het voorplan staat. Bij dit constant zoeken ligt de klemtoon op een realistisch evenwicht waarbij we een kwaliteitsvol leven voor elk individu nastreven.

Een goede samenwerking binnen het team is van cruciaal belang voor het realiseren van de missie.

Een dynamische wisselwerking tussen de verschillende disciplines en de verschillende persoonlijkheden binnen het team is de factor die de relativiteit van de maatschappelijk heersende normen aantoont. Binnen de werking moeten we bewust zijn van onze grenzen: we moeten onze eigen draagkracht in rekening brengen en dit afwegen tegen de draaglast om zodoende onze mogelijke onmacht te kunnen hanteren.

Een kwaliteitsvolle begeleiding is tevens verknoopt aan de permanente zorg voor vorming.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×