Missie/ -visie

Binnen onze werking staat de herstelondersteunende visie (SRH – Steunend Relationeel Handelen) centraal.
Met ons multidisciplinair team ondersteunen we de bewoners in hun persoonlijk hersteltraject. We leggen de nadruk op krachten en mogelijkheden, en op persoonlijk groei. Met de nodige aandacht voor de aanwezige kwetsbaarheden. De wens en de motivatie van de bewoner staat centraal. Hij/zij heeft de regie in handen.

De focus ligt op een zo zelfstandig mogelijk functioneren, en dit binnen alle levensdomeinen:
• Wonen
• Werken
• Vrije tijd
• Leren – opleiding
• Gezondheid
• Persoonlijke (zelf)zorg
• Relaties
• Veiligheid

We zetten in op het creëren van een omgeving waar bewoners zich tijdelijk of blijvend thuis kunnen voelen, waar ze in verbinding kunnen gaan met anderen.
We werken hiertoe samen met alle mogelijke steunfiguren in de omgeving en met GGZ- en welzijnspartners uit ons netwerk Zuid-West Vlaanderen.
We staan en gaan voor:
• Verbinding en dialoog. Zowel met de bewoner, het sociaal netwerk en de leefomgeving.
• Herstelondersteunende zorg. We ondersteunen de bewoner bij de door hen gewenste kwaliteit van leven.
• Persoonsgerichtheid. We zetten de bewoner in zijn geheel en als unieke persoon centraal.
• Activering. We trachten de bewoner te motiveren richting een zinvolle dagbesteding. Het maakt het voor de bewoner mogelijk om betekenisvolle, sociale rollen op te nemen binnen de samenleving.
• Verantwoordelijkheid. Voor het actief in handen nemen van eigen hersteltraject.
• Toegankelijkheid. We zijn laagdrempelig en bieden kansen.
• Motivatie en engagement. Zowel van ons team, alsook van de bewoner en zijn/haar netwerk.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×