Beschut Wonen is een aangepaste woonvorm voor mensen die omwille van psychische kwetsbaarheid tijdelijk of permanent nood hebben aan begeleiding bij het wonen en het dagelijks leven.

Wat is beschut wonen?

Onder initiatief van beschut wonen wordt verstaan het huisvesten en begeleiden van personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en die om psychiatrische redenen in hun leef - en woonmilieu geholpen moeten worden  bij het verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten moeten worden georganiseerd. Het verblijf in een initiatief van beschut wonen is slechts verantwoord voor zover de betrokkene nog niet volledig in het maatschappelijk leven kan worden gereïntegreerd.(Koninklijk besluit Beschut wonen 10 juli 1990)

Ontstaan en Evolutie van Eigen Woonst

 • Eigen Woonst is gegroeid vanuit het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen (PCM) vanuit het kader van de revalidatiegedachte. 
 • In 1981 werd de vzw opgericht.
 • Anno 2017 heeft Eigen Woonst een erkenning voor 84 plaatsen

Wat is onze missie?

Eigen Woonst is een initiatief beschut wonen dat volwassenen met een psychische kwetsbaarheid voor een onbepaalde duur begeleidt naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving.

Lees meer

Voor wie?

(Jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid:

 • Die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen
 • Met een hulpvraag om sociale vaardigheden te verwerven in leef- en woonmilieu
 • Met een hulpvraag tot organisatie van aangepaste dagactiviteiten

Wie is wie?

Van links naar rechts:

Vandaele Steven Vansevenant Wannes Vandewalle Elies Lauwers Ciska Tarras Lode Raes Christophe Soete Mileen Vryghem Fanny Dokter Crombez Vandermeersch Laura Jordens Raven Martin Fran Vanassche Celine Depoortere Evelien Deboever Eva Beernaert Sylvia
Wenst u extra info? Download dan hier onze pdf
Download

Wat streven we na?

 • Huisvesten

  Wonen in Eigen Woonst, betekent wonen in een eigen woning, appartement of studio. Dit kan zowel individueel als in groep. Alle locaties zijn ingericht als een particuliere woning en bemeubeld. Iedereen beschikt over een eigen slaapkamer (met lavabo). Er is ook telkens een keuken, woonkamer, badkamer,.. De technische krachten van Eigen Woonst zorgen voor de nodige herstellingen, behang- en schilderwerken.

 • Begeleiden

  Volgens de methodiek van het Steunend Relationeel Handelen (SRH) gaan we samen aan de slag. Aan de hand van wekelijkse huisbezoeken (gemiddeld 1 à 2x/week) wordt gezocht naar de krachten en talenten van de zorggebruiker om zijn herstelverhaal te ondersteunen. Hierbij trachten we voldoende oog te hebben voor de kwetsbaarheden. Door in te zetten op de krachten en talenten van de zorggebruiker willen we het zelfvertrouwen vergroten, de persoon leren omgaan met zijn kwetsbaarheid en de persoon zijn sociale rollen terug laten vervullen. We streven naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen volgende levensdomeinen: wonen, werken, leren, vrije tijd, gezondheid, zelfzorg, relaties en veiligheid. Om dit alles mee te helpen ondersteunen wordt samen met de begeleider een persoonlijk krachtenprofiel en een persoonlijk plan opgemaakt. Dit profiel en plan wordt continu geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

 • Dagactiviteiten en vrije tijd

  We zijn ervan overtuigd dat het hebben van een dagbesteding helpend kan zijn voor ieders welzijn en gezondheid. Daarom gaan we samen op zoek naar een dagbesteding die aansluit bij de wensen en behoeften van de zorggebruiker. Hoe die dagbesteding eruit ziet, is afhankelijk van de wensen van de zorggebruiker. Het kan bijvoorbeeld gaan om tewerkstelling (al dan niet betaalde tewerkstelling), dagbehandeling in een Psychiatrisch Centrum, dagbesteding in een activeringscentrum (bv. 't Ac-oord) of vrijwilligerswerk.

  Wist je dat?

  Welkom Laura

  11/01/2021

  Vanaf 11/01/21 vervoegt Laura Vandermeersch het begeleidingsteam van Eigen Woonst. We heten haar alvast van harte welkom!

  Lees meer →

  Travo is verhuisd!

  22/01/2020

  Vanaf heden is Travo verhuisd. Het nieuwe adres is Wervikstraat 198, 8930 Menen!

  Lees meer →

  Eigen Woonst goes ecologic

  12/03/2019

  Onlangs liet Eigen Woonst maar liefst 42 zonnepanelen installeren op het dak van de brasserie. Als dat niet ecologisch verantwoord is!

  Lees meer →

  Kunst in Eigen Woonst

  12/03/2019

  Eigen Woonst kwam in de krant! Benieuwd waarom?

  Lees meer →

  Locatie

  Contactgegevens

  Openingsuren

  Voor deze dienst zijn er op dit moment geen openingsuren beschikbaar.

  Onze partners

  Your browser is out-of-date!

  Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

  ×