RICHTLIJNEN EN INFO M.B.T. COVID-19

Vanaf 30/10/2020 nieuwe richtlijnen voor bezoek in Beschut Wonen 

- Indien de bewoner alleen woont, mogen ze één knuffelcontact hebben en één extra bezoeker bovenop dit knuffelcontact. De extra bezoeker blijft 4 weken dezelfde. Na 4 weken kan dus gewisseld worden. 

- Indien de bewoner in een groepswoning woont, mogen ze één knuffelcontact hebben. We blijven wel de voorkeur geven aan bezoeken in openlucht, of dat de bewoner op bezoek gaat en niet zelf het bezoek ontvangt. 

Het knuffelcontact kan (eventueel) langskomen in de woning, maar het bezoek gaat door op hun eigen kamer. Dus NIET in de gemeenschappelijke ruimtes. De bewoner moet afspreken met zijn medebewoners over het moment van dat bezoek. De verschillende knuffelcontacten van de verschillende bewoners mogen dus niet op hetzelfde moment langskomen. 

Hou ten allen tijde de mondmasker aan. Ontsmet handen voor je de woning betreedt.  En registreer je bezoek in het voorziene logboek !! 

Kom enkel op bezoek indien je de laatste 14 dagen geen symptomen had (die mogelijk wijzen naar Covid-19). 

In Menen geldt een mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en binnen aangeduide, afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 13 jaar.

Er zal strikte controle worden gevoerd op de naleving ervan. 

Informatie voor de bewoners (vanaf 30/10) :

- Je begeleiding blijft op huisbezoek komen. Niettemin wordt de voorkeur gegeven aan contact in openlucht (vb. wandeling). 

Indien het bezoek toch doorgaat in je woning, wordt dit beperkt tot 30 minuten, éénmaal per week. De andere begeleidingscontacten gebeuren telefonisch of via beeldbellen. 

- Het mondmasker moet gedurende de volledige duur van het begeleidingsmoment aangehouden worden. Respecteer daarnaast ook de 1.5 meter afstand en ontsmet / was je handen regelmatig. 

- Als je wil langskomen naar onze burelen, moet je altijd een afspraak gemaakt hebben. Geen afspraak = geen toegang tot de burelen.  Ook tijdens je bezoek aan onze burelen moet je je mondmasker blijven aanhouden !

Je mag door maximum 1 extra persoon vergezeld worden (vb. familiaal helpster, thuisverpleegkundige, ...)

- 't Ac-oord en Travo blijven beperkt geopend. Gelieve de afspraken die daar gemaakt worden ook na te leven.

- Cafetaria van PCM is (terug) gesloten. De bewoners die naar het cafetaria gingen, krijgen een maaltijd aan huis gebracht door de begeleiding (tussen 11u en 11u45). Gelieve je mondmasker aan te hebben bij het in ontvangst nemen van de maaltijd. 

- Consultaties bij dokters in PCM bljiven doorgaan, ook met mondmasker

!! Vanaf 29/07/2020 wijziging in de 'sociale bubbel': 5 personen per gezin (-12 jarigen niet meegerekend).

Hou er aub rekening mee dat we sterk aanraden om bezoeken aan mensen in groepswoningen zo veel mogelijk op verplaatsing te laten doorgaan. Zo min mogelijk bezoeken in de woningen zelf. Indien er toch een bezoek aan de woning plaats zou vinden, gelieve af te stemmen met medebewoners en andere bezoekers om zo min mogelijk interacties te doen ontstaan.

Respecteer de basisregels van handhygiëne (handalcoholgel is voorzien in elke woning) & social distancing. Draag binnen altijd in de woning een mondmasker. Zet die enkel af in de buitenlucht mits je 1.5 meter kan bewaren. 

In onze groepswoningen kan de bewoner zijn bezoeker enkel ontvangen op zijn kamer of buiten op terras. 

Kom enkel op bezoek indien je de laatste 14 dagen geen symptomen had (die mogelijk wijzen naar Covid-19). 

Bedankt voor de inzet!

Aangepaste bezoeksregeling voor initiatieven Beschut Wonen vanaf 08/06/2020.

Op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, werden de bezoekmogelijkheden in de initiatieven van beschut wonen in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd.

Bij het uitwerken van de maatregelen voor de bezoekregeling in deze voorzieningen blijft een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid essentieel.

Bewoners in een groepswoning worden beschouwd als één gezin. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad worden toegepast. Alle beschermende maatregelen die van toepassing zijn voor de gewone burger zijn ook voor de bewoners van toepassing

 

Bij bezoek aan de bewoners, dient men volgende richtlijnen te volgen: 

- Social distancing (fysieke afstand) wordt maximaal gegarandeerd. Dit vormt de beste garantie om besmetting te voorkomen.

- Per bezoekmoment geldt maximum het aantal toegelaten bezoekers bepaald door de Nationale Veiligheidsraad in de privésfeer. Bij bezoek aan groepswoning graag afspreken op voorhand met andere bewoners en hun bezoek.

- Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en tijdens de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19.

- In principe is er geen bezoek bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting mogelijk tot minstens 14 dagen na de start van de symptomen en tot het einde van de symptomen, uitgezonderd in hoogstnoodzakelijke – zoals bv. palliatieve – situaties.

- Bij voorkeur gaat het bezoek door in openlucht. In groepswoningen bij voorkeur op de kamer van de bewoner en niet in de gemeenschappelijke ruimtes. Vermijd zoveel als mogelijk kruising met andere bewoners of hun bezoekers

- Bezoeker ontsmet handen bij het betreden van de woning. In elke woning is handalcohol-ontsmetting voorhanden. 

- Zowel bezoeker als bewoner dragen gedurende het volledige bezoek mondmasker. Het mondmasker moet niet gedragen worden als er buitenshuis een wandeling wordt gedaan. 

 

Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan de bezoeker bij een volgend bezoek worden geweigerd.

Hou er ten allen tijden rekening mee dat Eigen Woonst ook heel wat kwestbare mensen begeleidt die extra risico lopen indien er bezoek langskomt. 

 

Indien je de bewoner komt halen en vervoert in de wagen, is het aangewezen dat zowel de bestuurder als de bewoner een mondmasker draagt. Ook is het raadzaam om maar met twee personen in de auto te zitten. Bewoner rechtsachter in de wagen. 

In bijlage kan U de richtlijnen bezoeksregeling van initiatieven van Beschut Wonen nalezen.  

laat je vaccineren is het beste plan, zodat het leven straks weer kan starten !!!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×