De ombudspersoon luistert, informeert, signaleert, coacht en bemiddelt

De onafhankelijke ombudspersonen kunnen helpen om de relatie tussen patiënt en hulpverlener te herstellen. Het streven is het oplossen van het probleem op een manier die aanvaardbaar is voor alle partijen. De vraag bepaalt wat er gedaan wordt, en dat is altijd in onderling overleg.

  • Er wordt eerst geluisterd, met als doel het probleem te analyseren.
  • Daarna wordt er info gegeven over het thema, richtlijnen en/of wetgeving. De bedoeling is de situatie in het juiste perspectief te brengen en mogelijkheden aan te reiken om tot een goede oplossing te komen. De aanvrager kiest zelf welke stappen en acties er daarna volgen.
  • Indien gewenst wordt er bemiddeld met de hulpverlener.
  • Er kan ook ondersteuning en coaching geboden worden om het probleem zelf bespreekbaar te maken.
  • De nodige informatie wordt ingewonnen om te kunnen bemiddelen. Daarvoor kan er contact opgenomen worden met alle mensen of diensten die betrokken zijn bij de klacht. In de loop van de procedure wordt alles verder opgevolgd zodat de aanvrager op de hoogte blijft.
  • Indien de bemiddeling niet tot een oplossing leidt, dan worden andere mogelijkheden meegegeven om de klacht af te handelen of wordt er doorverwezen. 
  • Wanneer de aanmelding afgehandeld is, wordt ze anoniem geregistreerd. Er wordt elk jaar een jaarverslag opgemaakt met een overzicht van alle aanmeldingen. Op die manier worden mogelijke verbeterpunten in de geestelijke gezondheidszorg gesignaleerd.

Onze ombudsvrouw is Cindy De Wilde 

"Ik probeer te horen wat je zegt en wat je niet zegt of niet kan zeggen"

Als ombudsvrouw luister ik naar je verhaal, zorgen, vragen, verwachtingen, klachten… omtrent je behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Samen bespreken we wat je precies verder kan helpen en hoe dit eventueel kan aangepakt worden. Want iedereen heeft soms steun nodig.

Neem telefonisch contact op: 0491/39 39 18

Bereikbaar op: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

Of stuur een e-mail: cindy.dewilde@oogg.be

Neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Hieronder vindt u de website, een animatiefilm en de folder. 

 

Website Animatiefilm Folder
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×